Monday, 17 December 2012

"Стремежът към разбираемост също ми се вижда съвсем естествен: изкуството е контакт, ток между хората. При това аз още вярвам в благотворното влияние на добрата книга върху хората." 
Валери Петров

No comments:

Post a Comment